Politika vrácení zboží | tirendo.cz

 

Vrácení zboží

Poučení o odstoupení od smlouvy

Od kupní smlouvy můžete odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodů.

Máte právo odstoupit od smlouvy ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, jiná než dopravce, převezme zboží. Pokud objednané zboží je dodáno v parciálních zásilek, lhůta začíná běžet dnem doručení poslední zásilky; v případě, že smlouva o dodávce zboží stanoví několik dílčích zásilek nebo větší množství, lhůta začíná běžet dnem, kdy byla přijata poslední dílčí zásilka nebo partie;

Pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy musíte nás informovat (Delticom OE SRL, Str. Anca Popa Nr. 3, 300318 Timisoara, Romania. E-Mail:. support@tirendo.cz) o svém rozhodnutí o zrušení této smlouvy s jasnym prohlášením (např poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to všakVaší povinností.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí včasné odeslání oznámení o odstoupení.

Právní důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez prodlení veškeré platby, které jsme od vás obdrželi do čtrnácti dnů ode dne obdržení Vašeho oznámení o odstoupení, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných poplatků v důsledku skutečnosti, že jste se rozhodli pro typ dodání jiný než jsou standardní způsoby doručení). Pro vrácení plateb použijeme stejné platební metody, které byly použity v původní transakce není-li výslovně dohodnuto jinak; V žádném případě vám pro navrácení částky nebudou účtovány dodatečné náklady.

Zboží si u vás vyzvedneme.

Poneseme náklady spojené s vrácením zboží.

V případě poškození zboží budete platit náhradu pouze v případě, že škoda vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Konec poučení o odstoupení

 

Používáme cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s jejich použitím.
OK